Dokumenty - Turieckremnicko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie


rok 2013 - 2015


Výpis z registra organizácií cestovného ruchu
Správa o činnosti OOCR 2013
P
ublikácia „Sprievodca o možnostiach financovania cestovného ruchu z fondov EÚ v období 2014 – 2020“. - anglická verzia
Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
Prihláška za člena

Výška členského príspevku
 


rok 2016

1.5.2016 Mandátna zmluva účtovníctvo rok 2016

24.6.2016 Zmluva - mimoriadne členské Tradičné je dobré s.r.o.

27.6.2016 Zmluva - mimoriadne členské Nadácia Zdravá Turčianska záhradka

1.8.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

7.10.2016 Zmluva o dielo - Každoročná pravidelná údržba cyklotrás Turiec-Kremnicko s väzbami na regionálne cyklotrasy

Správa o činnosti za rok 2016

Účtovná uzávierka za rok 2016


rok 2017

29.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstve dopravy a výstavby SR

8.3.2017 Mandátna zmluva účtovníctvo rok 2017

26.4.2017 Zmluva o spolupráci RRA Turiec

26.4.2017 Zmluva o spolupráci Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti

26.4.2017 Zmluva o podpore realizácie projektu č.1/2017

26.4.2017 Zmluva o podpore realizácie projektu č.2/2017

26.4.2017 Zmluva o podpore realizácie projektu č.3/2017

28.4.2017 Zmluva o podpore realizácie projektu č.4/2017

11.5.2017 Zmluva o podpore realizácie projektu č.1/2017 dodatok č.1

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky