Oznámenie o zmene názvu od 1.1.2020

Oznámenie o zmene názvu od 1.1.2020

V zmysle uznesení valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2019 a  17.12.2019 informujeme o zmene názvu oblastnej organizácie. Od 1.1.2020 sa mení názov oblastnej organizácie na : TURIEC.

Zmena názvu v grafických materiáloch, zmena názvu webového sídla, emailových adries bude uskutočnená podľa harmonogramu, ktoré odsúhlasí predstavenstvo OOCR TURIEC.