V sekcii Dokumenty je k dispozícii je aj online prihláška

V sekcii Dokumenty je k dispozícii je aj online prihláška

V prípade, že máte záujem stať sa členom OO CR Turiec - Kremnicko máte možnosť okrem papierovej prihlášky vyplniť aj online prihlášku. Tú nájdete na tejto adrese :

http://turieckremnicko.sk/prihlaska-na-clenstvo-v-oblastnej-organizacii-cestovneho-ruchu-turiec-kremnicko.html