Vítame nových členov OO CR

Vítame nových členov OO CR

Ešte v decembri 2018 požiadali o členstvo v OO CR dva subjekty. Teší nás, že oba sa venujú aktívnemu cestovnému ruchu. Prvým je horolezecký klub Neolit a druhým spoločnosť Yeti, s.r.o. - prevádzkovateľ strediska Snowland Valča.

Týmto vítame nových členov a tešíme sa na spoločné aktivity v oblasti rozvoja cestovného ruchu v Turci a na Kremnicku.!