Orgány - Turieckremnicko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dokumenty

Orgány OOCR

Oblastná organizácia cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO

Zakladajúci členovia:
Mesto Martin, Nám.S.H.Vajanského 1 , 036 01 Martin
Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1,039 01 Turčianske Teplice
Klaster Turiec – združenie CR, Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01  Martin
( členovia:  Mesto Martin, PROSKI,a.s., JASED,s.r.o, YETI, s.r.o,, FATRASKI,s.r.o. )
Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o.,
SNP 569/125, 039 01 Turčianske Teplice

Pristupujúci členovia:
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1, 967 01 Kremnica
Kremnica Region- združenie turizmu,
Štefánikovo námestie 33/40,  967 01 Kremnica

      
Predstavenstvo OOCR
Mgr. Imrich Žigo, (za mesto
Martin)– predseda predstavenstva
Ing. Mgr. Alexander Ferenčík (za mesto
Kremnica), – podpredseda predstavenstva
Ing. Miroslav Dolinský (za  KLASTER TURIEC ), – člen predstavenstva


Ján Škorvánek (za Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o.),– člen predstavenstva

Ing. Beáta Gáborová (za mesto Turčianske Teplice) - člen
Mgr. Zdenko Gális (za Kremnica region - zdruzenie turizmu)
                                                                                      
Dozorná rada
Mgr. Branislav Bugár (mesto Turčianske Teplice) - predseda dozornej rady
Dušan Kubička (mesto Martin) člen dozornej rady
Ing. Tomáš Holič (za KLASTER TURIECIng. Tomáš Holič (za KLASTER TURIEC),– člen dozornej rady
Danka Veselovská (za Technické služby Turčianske Teplice ,s.r.o.), – člen dozornej rady
Ivan Petráš (za mesto Kremnica) - člen dozornej rady
Ing. Ľubica Bieliková (za Kremnica región - združenie turizmu) - člen dozornej rady

Ivan Petráš (za mesto Kremnica)
Ing. Ľubica Bieliková (za Kca reg. - zdr. tur.)

Výkonný riaditeľ:
Rastislav Tarhaj

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky