Povinné zverejňovanie

zmluvy, faktúry, objednávky

Číslo Názov zmluvy  
21/2019 Dohoda o nájme
jazzda2/19 Zmluva o verejnom vykonaní diela,šírení a použití umeleckého výkonu
jazzda1/19 Zmluva o verejnom vykonaní diela,šírení a použití umeleckého výkonu
3/in/2019 Zmluva o podpore realizácie produktu
2/in/2019 Zmluva o podpore realizácie produktu
1/in/2019 Zmluva o podpore realizácie produktu
Číslo Predmet  
22-19 Cateringové služby
21-19 Objednávka konferenčnej miestnosti
20-19 Online marketing
19-19 Zabezpečenie farebnej tlače letákov
18-19 Ozvučenie a moderovanie akcie „Šarkaniáda“
17-19 Objednávka č.: 17-19
16-19 Objednávka č.: 16-19
15-19 Objednávka č.: 15-19
14-19 Prenájom bilboardových plôch s tlačou v cene prenájmu
13-19 Objednávka č.: 13-19
12-19 Propagácia podujatia „Hory a mesto 2019“ rok 2019
11-19 Realizácia podujatia Značka kvality Turiec Kremnicko
10-19 Vystúpenie tanečného súboru B-swing na na podujatí „Kremnická Jazzda 2019“
9-19 Technické zabezpečenie a zvukárske služby na podujatie „Kremnická Jazzda 2019“
8-19 Dramaturgia a vytvorenie scenára pre podujatie „Turčianske medobranie a vodosláva 2019“
7-19 Réžia celodenného podujatia a účinkovanie moderátorov a animátorov TMV 2019
6-19 Zabezpečenie vystúpenia účinkujúcich TMV 2019
5-19 Technické zabezpečenie podujatia Turčianske medobranie a vodosláva 2019
4-19 Propagácia podujatia Turčianske medobranie a vodosláva 2019
3-19 Tlač pohľadníc 100x150mm, 250g Zenith pohľadnicový, Farebnosť 4x4
2-19 Dodanie pódia a ozvučenie tribúny a areálu Dni mesta T. Teplice 2019
1-19 Prenájom bilboardových plôch s tlačou v cene prenájmu
Názov  
Súhrnná správa o činnosti za rok 2018