Povinné zverejňovanie

zmluvy, faktúry, objednávky

Číslo Názov zmluvy  
1/2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ LICENCIE NA POUŽÍVANIE SOFTWARU A O NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH DOJEDNANIACH
2/2015 Zmluva o dielo mobilná aplikácia
Názov  
Súhrnná správa o činnosti za rok 2015