Profil VO - Turieckremnicko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dokumenty

Informácie o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác pre OO CR Turiec-Kremnicko

P.č.

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

ohodnutá cena zákazky v € bez DPH

Termín zadania zakázky
(uzatvorenie zmluvného vzťahu)

Dokumenty

1.

9. 6. 2014

Vyznačenie cykloturistických trás v dľžke 200 km

17 020 €

23.6.2014

Správa, zmluva

           
           
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky