Exkurzia do martinských múzeí

Exkurzia do martinských múzeí

09:00 – 10:30 Návšteva Slovenského národného etnografického múzea

Od svojho vzniku budovalo múzeum zbierky vlastivedného charakteru (etnografické, archeologické, historické, numizmatické, umelecko-historické, výtvarné, archívne a knižné) dokumentujúce históriu a kultúru Slovákov doma i v zahraničí. V súčasnosti vo svojich fondoch opatruje skoro 150.000 muzeálnych artefaktov.

11:00 – 12:30 Návšteva Literárneho múzea

Literárne múzeum sa nachádza v 1. budove Matice Slovenskej. Zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje múzejné predmety vo vzťahu k dejinám národnej literatúry, národnej literárnej
kultúre a k dejinám knižnej grafiky na Slovensku.


13:00 – 14:00 Návšteva Múzea Martina Benku

Táto stála expozícia predstavuje autentické prostredie a dielo národného umelca Martina Benku , jednej najvýznamnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny, prezentujúcej život a mýtus rodnej zeme.

14:30 – 16:00 Návšteva Múzea slovenskej dediny

Expozícia predstavuje spôsob života – bývania na Slovensku v období druhej polovice 19.storočia a prvej polovice 20.storočia z regiónov Orava, Liptov, Kysuce – Podjavorníky.

 

Kontakty: www.snm-em.sk , www.skanzenmartin.sk